Reporting & Big data

Reporting & Big data

Komplexnosť informačného systému QI spoločne s vysokou podporou automatizácie spracovania dát v jednotlivých procesoch má za cieľ spracovať a získať čo najviac relevantných dát v podobe informácii. QI je veľmi vhodné na procesné a správne získavanie evidencie a operatívnu kontrolu dát, ktoré sú v systéme sledované.

Takto získané dáta je však potrebné podrobiť analýze a zostaviť i relevantné KPI (key performance indicators, alebo kľúčové ukazovatele výkonnosti.) ukazovatele pre jednotlivé procesy.

Spoločnosť JR Group pri implementácii komplexných riešení u zákazníka odporúča na tento účel využívať aplikáciu MS Power BI.

Ms Power Bi

Komplexnosť informačného systému QI spoločne s vysokou podporou automatizácie spracovania dát v jednotlivých procesoch má za cieľ spracovať a získať čo najviac relevantných dát v podobe informácii. QI je veľmi vhodné na procesné a správne získavanie evidencie a operatívnu kontrolu dát, ktoré sú v systéme sledované.

Takto získané dáta je však potrebné podrobiť analýze a zostaviť i relevantné KPI (key performance indicators, alebo kľúčové ukazovatele výkonnosti.) ukazovatele pre jednotlivé procesy.

Spoločnosť JR Group pri implementácii komplexných riešení u zákazníka odporúča na tento účel využívať aplikáciu MS Power BI.

S prípravou vhodných reportov, prípadne so zostavením KPI ukazovateľov Vám radi pomôžeme, je len na Vás, akú úroveň samostatnosti si zvolíte. V rámci riešenia ponúkame nasledovné možnosti:

 • Vytvorenie dátového skladu – je vhodné pre zákazníkov s väčším objemom dát, kedy zabezpečíme, aby sa do dátového skladu synchronizovali dáta z prevádzkovej databázy QI v určitej perióde (obvykle 1x za deň). Reporty sa následne zostavujú nad daným dátovým skladom a nijako neovplyvňujú plynulosť chodu samotného informačného systému QI.

 • Vytvorenie konkrétnych real time SQL dotazov – priamo nad prevádzkovú databázu Vám dodáme sadu dát, ktoré môžete v reálnom čase analyzovať a reportovať priamo v aplikácii Power BI. Tento spôsob je vhodné použiť pri dátach, ktoré je vhodné niekoľkokrát denne kontrolovať a priebežne analyzovať, napr. plynulosť a aktuálny stav rozpracovanej výroby.

 • Dodanie „nami spravovaných“ reportov – ide o dodanie už vytvorených a nami spravovaných reportov a prehľadov.
  Tieto reporty však nie sú prispôsobené na mieru zákazníkovi a preto ani neobsahujú špecifické zákazkové úpravy zákazníka.
  Tieto reporty je vhodné si zadovážiť pri začatí projektu alebo pre menšie spoločnosti, ktoré chcú mať rýchly prehľad informácií nad jednotlivými modulmi.

Aktuálne máme v ponuke tieto „nami spravované reporty“ pre oblasti:

 • Predaj
 • Skladové hospodárstvo
 • Riadenie výroby
 • Pohľadávky a záväzky
 • Účtovníctvo
 • Dodanie a správa reportov na kľúč – v prípade, že zákazník chce zostaviť sadu reportov a KPI ukazovateľov priamo na mieru podľa špecifických podkladov, sme pripravení takéto riešenie realizovať a následne i vykonávať servis daného riešenia.