Jra

Spoločnosť JR Group sa primárne zameriava na dodávku komplexného celofiremného informačného systému QI.

Špecializované výrobné riešenia

Procesy a postupy pre zber informácií vo výrobe

Nesting & optimalizácia delenia materiálu

Nadstavbové riešenie v rámci výrobných modulov

Ostatné služby

Ostatné služby