EDI
(Automotiv)

EDI (Automotiv)

EDI – ide o skratku pre elektronickú výmenu dát (Electronic Data Interchange) Výmena je založená na komunikácii medzi počítačovými aplikáciami formou výmeny štruktúrovaných správ. Dáta sú štruktúrované podľa vopred dohodnutých štandardov a sú automaticky prenášané bez nutnosti ľudského zásahu do procesu. Spracovanie EDI správ sa v poslednej dobe zameriava na 2 významné oblasti – EDI správy pre procesy Retial a pre procesy SCM a to najmä v Automotiv a pridružených oblastiach.

Spoločnosť JR Group sa venuje najmä spracovaniu dát v oblasti SCM pre automotiv odvetvie. Kľúčom ku zvládnutiu špecifických výziev v automobilovom priemysle je predovšetkým rýchla koordinácia a komunikácia medzi odberateľmi a dodávateľmi v celom reťazci. Automotiv je jedným z najnáročnejších odvetví pre automatizované nákupné procesy. Podporujeme zákazníkov, ktorí sú zapojení v logistickom procese na rôznej úrovni (TIER 1-3).

Tu veľmi úzko spolupracuje so spoločnosťou EDITEL SK s.r.o. a EDITEL CZ  s.r.o., ktorá je lídrom na trhu v tejto oblasti.

Do QI sme zapracovali tento rozširujúci modul ako ďalší z rodiny produktov JR advanced®.

Hlavným cieľom riešenia je najmä:

 • Nahradiť papierové doklady
 • Zrýchliť komunikáciu so zákazníkom – najmä v logistike (JIT, JIS)
 • Pracovať s presnejšími a väčšími objemami dát, ktoré sa zabezpečujú ručným spracovaním náročnejšie a s určitou dávkou chybovosti a oneskorenia zapríčinené ľudským faktorom
 • Podporiť zostavenie krátkodobých, strednodobých i dlhodobých plánov ako v oblasti riadenia výroby, optimalizácie skladových zásob, tak i zostavenie plánu CashFlow
 • uspokojiť vysoké nároky zákazníkov na kvalitu a čas spracovania
 • špecifikácia zákazníka pri generovaní logistických štítkov napríklad GTL
 • medzi najpoužívanejšie formáty patrí:
  • DELFOR (predpoveď odvolávok)
  • ASN/DESADV (avízo o zaslaní dodávky)
  • DELJIT (objednávku v režime just-intime)
  • RECADV (potvrdenie o prijatí tovaru)
  • INVOIC (fakturácia)