Nahrávanie a zobrazovanie príloh

Nová možnosť nahrávania príloh a ich následné zobrazovanie

Chceme Vám touto cestou predstaviť novú funkcionalitu, ktorá výrazne uľahčuje nahrávanie a zobrazovanie príloh.

Funkcia Drag&Drop Vám prináša možnosť jednoducho nahrať prílohu z Vášho zariadenia priamo do QI. Nie je potrebné aby ste sa komplikovane preklikávali a pripájali prílohu manuálne, pričom ju musíte nanovo pomenovať. Pomocou Drag&Drop jednoducho potiahnete prílohu z vašej pracovnej plochy alebo ľubovoľného iného úložiska a vložíte ju na označený doklad pričom príloha si zachová pôvodné pomenovanie aj formát.

V prípade, že touto cestou chcete nahrávať príloh viac, opakovanie danej činnosti nie je limitované. QI Vás v takomto prípade iba upozorní, že k danému dokumentu už príloha bola nahratá, to však len pre prípad aby nedošlo k duplicitnému alebo nesprávnemu nahratiu príloh.

Zobrazenie prílohy dokladu si tiež prešlo drobným vylepšením a už nie je potrebné aby ste si ku každému dokladu a jeho prílohám hľadali cestu cez pripojené informácie. Teraz si budete vedieť prílohu jednoducho zobraziť pomocou klávesovej skratky CTRL + N. Pomocou tejto skratky jednoducho zobrazíte prílohu, ktorá bola k danému dokladu nahratá ako prvá.

Pokiaľ máte záujem o bližšie predstavenie a praktickú ukážku popísanej funkcionality, neváhajte nás kontaktovať.