Palo je otvorená technológia typu Business Inteligence založená na princípe komerčného Open Sourcem ktorá vám umožní previesť vaše agendy v Excele do systémového prostredia dátových kociek, Tím získate sofistikovaný nástroj pre  rôzne podnikové plánovanie, reporting a analýzy.

 

Všetky dáta sú na jednom mieste a prehladné s možnosťou práce nielen v Microsoft Excel, ale aj  OpenOffice Calc alebo webovom prehliadači.

 

Užívateľia MS Excel

Ako užívateľia Palo sa nemusíte vzdať známeho prostredia Excel. Palo zaistí, že firemné informácie je možné súčastne prezerať a analyzovať  vo všetkých rozmeroch, ktoré sú dôležité pre vás. Každý užívateľ číta a zapisuje do rovnakej multidimenzionálnej databázy, tak celé plánovanie a reporting je založené na konzistentných  a aktuálnych dátach.

Finančný riaditelia / manažéri

Získajte platformu, ktorá zlepšuje kvalitu dát a umožnuje lepšie riadenie a rozhodovanie vo vašej spoločnosti. Plne integrovaný systém pro reporting, pristupný vždy v reálnom čase pre každého manažéra. Myslíte si, že vám chýba konzistencia dát medzi všetkými orgranizačnými jednotkami spoločnosti alebo vaše dáta niesu presné a čerstvé - v podobe Palo BI dostanete  Business Inteligence riešenie zaistujúce výstupy a postupy pomoci "jednej verzie pravdy".

 

Kontrolori

Palo všetkým klúčovým užívateľom prináša jednoduchý a štrukturovaný systém pre správu, analýzu a reportovanie organizačných dát. Začleneniť je možné všetky podnikové modely, ktoré zjednodušia rozhodovací proces a ponúknu spoľahlivé dáta.Palo umožnuje používať známe, dôverné nástroje (napr. spreadsheets, reporty, prehľady atď.) ako súčasť sofistikované a rýchlo implementovateľného riešenia.

Systémový a IT Pracovníci

Rýchle výsledky s krátkou dobou implementácie, minimálne náklady na školenie a malá počiatočná investícia je vašou prioritou pri výbere riešenia BI? Uprednostňuje nezávislosť na externom poskytovateľovi IT služieb? Chcete umožniť koncovým užívateľom  správu a riadenie ich riešení? Sú vysoké licenčné poplatky na každého užívateľa alebo pracovnej stanici dôvodom neimplementovania riešenia  celej spoločnosti? Je pre vás problém integrita dát medzi aplikáciami Office, ako Microsoft Excel? Ak ÁNO,vyskúšajte systém Palo od spoločnosti Jedox. Palo je sada komponent komerčného Open Source, ktoré boli úspešne implementované ako riešenie BI v viacerých popredných organizáciach v celom rade priemyselných odvetví.

Zbavte sa excelovského pekla a využite pokročilú BI technológiu Palo.

excel palo