Vyberte stranu

Nedodáváme len štandardný

Informačný systém

 

# aplikujeme inovácie do praxe

 

# pomáháme riadit a merať výrobné procesy

 

# vieme zavésť poriadok na sklade a zorganizovať expedíciu

 

# dáta zobrazovať v prehledných reportoch a KPI ukazovateľov

Spoločnosť JR Group sa primárne zameriava na dodávku komplexného celofiremného intergrovaného informačného systému

Čo je pre nás však najviac sexi, pomôcť klientovi s pocesy, ktoré prináša skutočnú pridanú hodnotu ako je Riadenie výroby, organizácia a optimalizácia Skladových zásob a vôbec všetko čo sa točí okolo Logistiky

Pre našich zákazníkov riešime softvér pre podporu Ekonomickej agendy, Human Resource, Riadenie projektov či Workflow a autorizačné reťazce na dokladoch

Namiesto lopaty používame ERP systém QI na riadenie procesov a miesto krompáča analytický nástroj na dolovanie dát a zostavenie vizuálnych reportov Microsoft Power BI

QI

# ak sa nebojíte zmien vieme na základe našich skúseností a znalostí spoločne s Vami nielen zefektívniť procesy a prácu, ale najmä sprehľadniť riadenie celej firmy

 

 

 

# informačný systém QI používame len ako nástroj, hlavným zmyslom našej práce je riešiť skutočné problémy

# imlementácií

# rokov na trhu

# vyriešených ticketov ročne

# podpora

#sme nekonvenčný

#riešime aj nepopolárné témy vo firmách a poukážeme aj na procesné nedostatky

#každý zákazník má jedinečné riešenie

#kombinujeme skúsenosti a individuálny prístup

strojársky priemysel

 

{ podrobné predbežné a výsledné kalkulácie } 

{ podpora delenie materiálu a nesting  }

{ komunikácia s cad / cam }

 { online sledovanie priechodu zákazkou a rozpracovaná výroba }

{ definícia a kalkulátor noriem a normatívov }

{ elektronická distribúcia výkresov do výroby }

{ plánovanie výroby }

automotiv

 

{ edi komunikácia 

{ material and product traceability  }

{ barcodes and vda /sscc labels}

 { quality wall }

{ podpora pre Tier 1 a Tier 2 }

{ plánovanie materiálu }

{ plánovanie výroby }